Aanvragen

Aanvragen worden uitsluitend behandeld als deze per post of onderstaand formulier worden ingediend. Gepoogd wordt binnen 2 maanden uitsluitsel te geven op de aanvraag. De bijlagen mogen middels separate post naar de secretaris gestuurd worden, maar digitaal geniet de voorkeur.

Voor u aanvraagt, voorkom een teleurstelling. Ga na of:

 • uw vereniging, stichting of organisatie in de gemeente Wormerland is gevestigd;
 • de aanvraag geen betrekking heeft op de normale exploitatie van de organisatie;
 • het project of initiatief niet (geheel) uit uw eigen middelen gefinancierd kan worden;
 • het project geen politiek-, religieus- of overheids- karakter heeft;
 • het project een duidelijk  cultureel en/of sportief karakter heeft;
 • het zelfde project niet eerder binnen twee jaar is ingediend.

 

De aanvraag dient minimaal de volgende elementen te bevatten

 • naam aanvragende organisatie en gegevens over het contactadres;
 • een overzicht van de samenstelling van het bestuur;
 • een duidelijke omschrijving van het project, eventueel aangevuld met offertes;
 • een begroting en dekkingsplan van het project;
 • het laatste jaarverslag van de organisatie;
 • eventueel een opgave van de goede doelen fondsen waarbij dezelfde aanvraag eveneens is ingediend;
 • de vermelding van het bankrekeningnummer.

 

Digitaal aanvraagformulier

Naam aanvrager

Emailadres aanvrager

Rechtsvorm

Aanvragende organisatie

Gevestigd te

Bestuurssamenstelling

Postadres

Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Project

IBAN nummer (zonder spaties en punten)

Project heeft geen politiek-, religieus- of overheids- karakter

Project heeft de laatste 2 jaar geen aanspraak op dit fonds gemaakt

Omschrijving project

Bijvoegen: gespecificeerde begroting en dekkingsplan

Bijvoegen: offertes

Bijvoegen: laatste jaarverslag

Welke fondsen werden nog meer benaderd?