Aanvragen

Aanvragen worden uitsluitend behandeld als deze per post of onderstaand formulier worden ingediend. Gepoogd wordt binnen 2 maanden uitsluitsel te geven op de aanvraag. De bijlagen mogen middels separate post naar de secretaris gestuurd worden, maar digitaal geniet de voorkeur.

Voor u aanvraagt, voorkom een teleurstelling. Ga na of:

 • uw vereniging, stichting of organisatie in de gemeente Wormerland is gevestigd;
 • de aanvraag geen betrekking heeft op de normale exploitatie van de organisatie;
 • het project of initiatief niet (geheel) uit uw eigen middelen gefinancierd kan worden;
 • het project geen politiek-, religieus- of overheids- karakter heeft;
 • het project een duidelijk  cultureel en/of sportief karakter heeft;
 • het zelfde project niet eerder binnen twee jaar is ingediend.

De aanvraag dient minimaal de volgende elementen te bevatten

 • naam aanvragende organisatie en gegevens over het contactadres;
 • een overzicht van de samenstelling van het bestuur;
 • een duidelijke omschrijving van het project, eventueel aangevuld met offertes (MAX 5 Mb);
 • een begroting en dekkingsplan van het project (MAX 5 Mb);
 • het laatste jaarverslag van de organisatie (MAX 5 Mb);
 • eventueel een opgave van de goede doelen fondsen waarbij dezelfde aanvraag eveneens is ingediend;
 • de vermelding van het bankrekeningnummer.

Digitaal aanvraagformulier

  Naam aanvrager

  Emailadres aanvrager

  Rechtsvorm

  Aanvragende organisatie

  Gevestigd te

  Bestuurssamenstelling

  Postadres

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Plaats

  Project

  IBAN nummer (zonder spaties en punten)

  Project heeft geen politiek-, religieus- of overheids- karakter

  Project heeft de laatste 2 jaar geen aanspraak op dit fonds gemaakt

  Omschrijving project

  Bijvoegen in PDF, TXT of JPG: gespecificeerde begroting en dekkingsplan (max 5 Mb)

  Bijvoegen in PDF, TXT of JPG: offertes (max 5 Mb)

  Bijvoegen in PDF, TXT of JPG: laatste jaarverslag (max 5 Mb)

  Welke fondsen werden nog meer benaderd?